Importera värdar via Azure AD

I denna artikel går vi igenom alla steg för att importera besöksmottagare från ditt Azure Active Directory till VisitLog. Detta kräver administratörsåtkomst till Azure Active Directorys administratörscenter.

1. Registrera app i Azure portalen

Du kan skapa en ny Azure applikation med hjälp av Azure Active Directory-administratörscentret och ge administratörssamtycke till de nödvändiga behörigheterna.

 1. Gå till Azure Active Directory Admin Center (https://aad.portal.azure.com).
 2. Välj Azure Active Directory från menyn, välj sedan App registrations under fliken Manage.
 1. Välj New registration på App registration sidan.
 1. Ange följande:
  • Name: VisitlogApp
  • Supported account types: Välj lämplig 
  • Redirect URI:  Not required
 1. Klicka på Register.

2. Konfigurera certifikat och hemligheter och API-behörighet

 1. På VisitLogApp sidan, kopiera värdet på Application (client) ID och Directory (tenant) ID och spara de till notepad, du kommer behöva de i framtida steg.
 1. Under Manage tå till Certificates & secrets.
 2. Klicka på New client secret.
 1. Ange ett värde i Description och välj ett alternativ för Expires, klicka på Add.

Viktigt!

Client Secret visas aldrig igen, så se till att du kopierar den nu. du behöver dem i nästa steg.

 1. Under Manage gå till API Permissions.
 2. Klicka på Add a permissions och välj Microsoft Graph.
 1. Select Application Permission, expand the User group and select User.Read.All  scope.       
 2. Klicka på Add permissions för att spara ändringarna.
 1. Välj Delegated permissions, expandera User fliken och välj User.Read och User.Read.All.
 2. Klicka på Add permissions för att spara ändringarna.
 1. Klicka på Grant admin consent for your account, klicka sedan på Yes för att ge den nya applikationen de rätta behörigheterna.
 1. Beviljat administratörssamtycke kommer att visas som på bilden nedan.

3. Konfigurera Azure Active Directory i VisitLog

 1. Öppna VisitLog Manager och gå till Administration.
 1. Gå till Allmänna inställningar.
 1. Klicka på Azure Active Directory inställningar och klicka på Redigera.
 1. API URL:
 1. Http Method:
  • GET
 1. Authorization:
  • Authorization Type : No Auth
  • Tenant ID:
  • Client ID: Genererat i Azure
  • Client Secret: Genererat i Azure
  • Grant Type: client_credentials
 1. Header:
  • Content type : Application/json
  • Charset : Blank
 1. Body:
  • Body Type : Form data
  • ParameterName : Authorization
  • ParameterValue : 123
 1. Klicka på OK.
 1. Välj rätt kolumner och klicka på Spara & stäng.

Updated on augusti 23, 2023

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade Artiklar

Lämna en Kommentar