Användare och roller - Överblick

I denna artikel går vi igenom hur du konfigurerar din första användare i VisitLog. Användare och roller används begränsa behörigheter i VisitLog samt för att konfigurera användare till VisitLogs mobilapp. Användare kan begränsas på två olika sätt:

 • Vad användaren kan göra: Vilka funktioner/kommandon ska vara tillgängliga, om användaren ska ha tillgång till administrationssidan etc.
 • Vad användaren kan se: Vilka avdelningar/lokationer/platser användaren ska kunna se arbeta med.
 1. För att lägga till din första användare, öppna VisitLog Manager och gå till Administration.
 1. Gå till Användare och roller.

1. User tab

 1. Här kan du byta mellan flikarna Användare, Plats och Grupper.
 1. För att lägga till en användare klicka på Lägg till. Genom att klicka på Lägg till många kan du importera användare från besöksmottagarlistan eller en excel-fil. Här har du även möjlighet att återställa lösenord och ta bort användare.
 1. Ange ett användarnamn (inloggningsnamn). Om användarnamnet är satt till ens windows-användarnamn så kan du aktivera automatisk inloggning.
 2. Om det finns flera platser/lokationer så kan du specificera vilken plats som är användarens standardplats.
 3. Ytterligare information om användaren som du kan lägga till. Notera att e-post är obligatoriskt för VisitLogs mobilapp eftersom det används istället för användarnamn vid inloggning.
 4. Om du kryssar i följande blir användaren en Superanvändare vilken betyder att du har full åtkomst till allt i systemet. När detta är aktiverat kan du inte inaktivera någon annan funktion.
 5. Standardlösenordet när en ny användare är: Abcd123. Användaren uppmanas att byta lösenord vid första inloggningen.
 6. Fliken Grupptillhörighet ger tillgång till alla grupper som lagts till i VisitLog. Det finns tre standardgrupper med olika åtkomstnivåer.
  • Administratör: Har tillgång till alla kommandon.
  • Mobilanvändare (endast): Har endast tillgång till mobilkommandon.
  • Reception: Har ingen tillgång till administration eller mobilkommandon.
 1. Fliken Kommandon: begränsa användarens åtkomst till funktioner på VisitLog Managers startsida.
 2. Fliken Mobile Commands: begränsa användarens åtkomst till funktioner i VisitLogs mobilapp.
 3. Fliken Administration: begränsa användaråtkomsten i administrationskonsolen
 4. Fliken Plats: Platser som användaren får se och hantera.

2. Location tab

VisitLog kan hantera flera platser samtidigt. För att lägga till en ny plats följ instruktionerna nedan.

 1. Gå till fliken Plats.
 2. Klicka på Lägg till.
 3. Ange ett nytt platsnamn.
 4. Klicka på OK för att spara din nya plats.

3. Group tab

Om du vill skapa dina egna grupper kan du göra det under fliken Grupp.

 1. Gå till fliken Grupp.
 2. Klicka på Lägg till.
 3. Ange ett nytt gruppnamn.
 4. Välj de kommandon som denna grupp ska ha precis som när du konfigurerade en användare. Lägg till en plats(er) där denna grupp kommer att göras synlig. Lägg till medlemmar till den här gruppen.
 5. Klicka på OK för att spara.
Updated on augusti 16, 2023

Var denna artikel till hjälp?

Relaterade Artiklar

Lämna en Kommentar