Statistik - Översikt

I denna artikel går vi igenom hur du tar fram besöksstatistik och hur du exporterar statistiken till excel.

1. Exportera statistik till Excel

 1. Börja med att öppna VisitLog Manager och gå till Statisitik.
 1. Typ av rapport: Välj vilken typ av rapport som du vill se eller exportera. Varje rapport förklaras i slutet av artikeln.
  • Antal besök per värd.
  • Besök per avdelning (värd).
  • Besök per företag (besökare).
  • Totalt antal besök.
  • Genomsnittligt antal besök.
 2. Värd/Avdelning/Företag: De tre första typerna av rapporter kräver att du anger ett värdnamn, en avdelning eller ett besöksföretag. Du kommer att kunna välja det här.
 3. Tidsenhet: Välj en tidsenhet och två datum för att visa statistik under den tiden.
 4. Exportera: Statistik kan exporteras till Excel genom att klicka på den här knappen.

2. Typ av rapport

Nedan finns de olika typer av rapporter som VisitLog kan generera och en kort förklaring.

2.1 Antal besök per värd

Detta kommer att generera en rapport som visar hur många besökare som en viss värd har tagit emot under en viss tidsram.

2.2 Besök per avdelning (värd)

Detta kommer att generera en rapport som visar hur många besökare som besöker en viss avdelning. Detta kräver att en avdelning har lagts till i besöksmottagarens detaljer.

2.3 Besök per företag (besökare)

Detta kommer att generera en rapport som visar hur många besök från ett visst företag du får. Observera att besökare kan ha stavat sitt företag annorlunda än sina kollegor, vilket kommer att visas som separata företag.

2.4 Totalt antal besök

Detta kommer helt enkelt att generera en rapport med det totala antalet besök under en angiven tidsram.

2.5 Genomsnittligt antal besök

Detta kommer att generera en rapport med det genomsnittliga antalet besök under en angiven tidsram.

Updated on augusti 23, 2023

Var denna artikel till hjälp?

Lämna en Kommentar